Töltsd le az ingyenes ebookot: 9 lépés a jobb alvásért

Hajdu Krisztina Anna, www.szeretvealudni.hu weboldal – ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Ügyfelem! Itt találod rövid, egyszerű adatkezelési tájékoztatónkat a www.szeretvealudni.hu weboldalon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogaidról. 

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: 

Hajdu Krisztina Anna, Egyesült Királyságban bejegyzett egyéni vállalkozó

Cím: 29 McCourt Gardens Bellshill ML41QB Scotland

UTR szám: 4977796826

Adószám: SZ798664A

Email: szeretvealudni@gmail.com 

 1. Az alábbiakban, a GDPR által megkövetelt formában, közérthetően informállak arról, milyen adataidat kezelem, milyen célból, mennyi ideig. Íme egy kis segítség a táblázatban használt fogalmak jobb megértéséhez, ha ezzel kapcsolatban kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal!
 1. érintett: érintett minden olyan természetes személy (magánszemély), akinek adatait kezelem a weboldalon nyújtott szolgáltatásaim során. A weboldalamon felsorolt szolgáltatásaimat üzletszerűen végzem, ami azt jelenti, hogy ebből élek, nem alkalomszerű az ott felsorolt szolgáltatásaim nyújtása. Amennyiben a szolgáltatásaimmal kapcsolatba kerülsz – akár csak úgy, hogy érdeklődsz róluk – az adatkezelés szempontjából érintettnek minősülsz. Így van ez akkor is – különösen -, ha szolgáltatást rendelsz meg tőlem, tehát üzleti kapcsolatba kerülünk. 
 1. adatkezelés megnevezése: pontosan leírom, mit csinálok/csinálunk partnereimmel, azaz megjelölöm azt a tevékenységet, amelyet adataiddal végzek. 
 1. kezelt adatok köre: pontosan meghatározom, hogy milyen személyes adataidat kezelem. 
 1. különleges adatok: ebben a rovatban jelölöm, ha valamilyen különleges adatot (faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok) kezelek rólad. Fő szabály szerint ilyen adatot nem kérek, nem ismerek meg és nem kezelek. 
 1. jogalap: a GDPR rendelet felsorolja, hogy milyen esetekben, milyen jogalapon kezelhetem személyes adataidat. A táblázatban az egyes adatokhoz tartozó jogalapot, jogszabályi rendelkezést találod. Kérlek, ügyelj arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulásod csak egyike a lehetséges jogalapoknak, vannak esetek, melynek során hozzájárulásod hiányában is kezelhetem személyes adataid. 
 1. időtartam: ebben a rovatban láthatod, hogy mennyi ideig őrzöm adataidat, ez általában a szolgáltatási jogviszonyunk fennállása, plusz 5 vagy 8 év, azaz a jogszabályokban szabályozott bizonylat őrzési, illetve elévülési idővel egyezik meg. 
 1. adatokhoz hozzáférők köre: ezek azok a személyek, illetve cégek, akikkel együtt dolgozom. Ebben a rovatban láthatod, hogy kik lehetnek ezek a személyek, itt is tájékoztatlak azonban, hogy a szolgáltatásnyújtásom során jellemzően egyedül dolgozom, amennyiben ez mégsem így lenne, arról az egyedi szerződésünkben is tájékoztatlak. 
 1. adattovábbítás: a rendelet szerint ez az az eset, amikor valamely harmadik országba (nem EU-tagállamba), vagy valamely nemzetközi szervezethez továbbítok személyes adatot. Fő szabály szerint ilyen tevékenységet sem végzek. 
 1. adatfeldolgozás: olyan személyek (vagy cégek, stb.) tevékenysége, akik az adatkezelést az én nevemben, az én szolgáltatásnyújtásommal összefüggésben végzik. 
 1. Az általam kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáférők köre:

Érintettek

Adatkezelés megnevezése, célja

Kezelt adatok köre

Különleges adatok

Jogalap

Időtartam

Adatokhoz hozzáférők köre

Adattovábbítás

Adatfeldolgozás


Weboldal látogatói – regisztráció nélkül (Vendég)Sütik elhelyezése, célja a látogatók nyomon követése


Cookie-k (funkcionális és kényelmi cookie-k)


Nincs


Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)


A munkamenet (session) cookie-k a böngésző bezárásával törlésre kerülnek. A mentett cookie-k felhasználói beavatkozásig (törlés) tárolásra kerülnek.


Üzemeltető és munkavállalói, weboldal adminisztrátorai


Nem történik


Tárhelyszolgáltató (Netmasters Europe Kft.)Hírlevélküldő szoftver (MailerLite Inc.)Webes űrlapok (Gravity Forms)

Követőkódok elhelyezése marketing célokra a weboldal, facebook oldal látogatói esetében


Statisztikai adatok, személyes adatok kezelése nem történik (azaz a statisztikai adat konkrét személlyel nem köthető össze)

Nincs

GDPR (26) – anonim információk, nem terjed ki rájuk a rendelet hatálya. 


Facebook tájékoztatója alapján

Üzemeltető és munkavállalói, szerződéses partnerei

Nincs

Facebook Pixel (Facebook Ireland Ltd., Meta Business)Látogatói adatok elemzése (Hotjar Ltd.)Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console (Google Inc.)

Érdeklődők

Mindenki, aki emailben, vagy más csatornán érdeklődik szolgáltatásaimról, e-bookot, vagy egyéb anyagot tölt le weboldalamról. 

Email címEmailben, önkéntesen megadott adatok (név, weboldal, kérdések, stb.)

Nincs

Szerződés teljesítését megelőzően, érintett kérésére (GDPR 6. cikk (1) b)

Szerződéses jogviszony létrejötte hiányában 1 év elteltével törlöm az érdeklődői adatokat. 

Üzemeltető és munkavállalói

Nem történik

Tárhelyszolgáltató (netmasters)Hírlevélküldő szoftver (MailerLite Inc.)Webes űrlapok (Gravity Forms)

Fentieken túl, az ügyfeleim adatkezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 

Ügyfél az, akivel szerződéses jogviszonyba kerülök és részére, ellenérték fejében valamely szolgáltatást nyújtok. Ügyfelem adatainak kezelésére a fentieken túl az alábbiak is igazak: 

(* fentieken túl itt azt jelenti, hogy az ügyfél adatok kezelésére igaz az is, amit a weboldal látogatók és érdeklődők adatainak kezeléséről írtam)


Érintettek

Adatkezelés megnevezése, célja

Kezelt adatok köre

Különleges adatok

Jogalap

Időtartam

Adatokhoz hozzáférők köre

Adattovábbítás

Adatfeldolgozás
ÜgyfelekSzolgáltatásnyújtáshoz szükséges adatok kezelése 


Ügyfél cégadatai, számlázási adatai, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges egyéb adatok, esetleges az ügyfél ügyfeleinek/érintettjeinek adatai bizonyos szolgáltatásfajták esetén. Elengedhetetlen adatok: név, email cím.


Nincs


Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b)


Szerződés időtartama alatt + a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig


Üzemeltető és munkavállalói, weboldal adminisztrátorai


Nem történik


Számlázás (számlázz.hu – Viszt Péter E.V.)Időpontfoglalás: WP AmeliaWoocommerce – rendelés fogadás, kezelés (WooCommerce Ireland Ltd.)Stripe – online fizetési szolgáltató 

Vállalkozásunk harmadik országba nem továbbít adatot, kizárólag az itt meghatározott adatfeldolgozókat vesszük igénybe. Hatóságok, bíróságok ilyen jellegű megkeresése esetén a GDPR vonatkozó rendelkezései alapján teszünk eleget adattovábbítási kötelezettségeinknek. 

 1. Az itt meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogaid: 

Tájékoztatás: amennyiben bármilyen kérdésed van az adatkezeléssel kapcsolatban, írj nekem!

Hozzáférés: saját személyes adataidhoz, ezt a jogot elektronikus úton biztosítom számodra. 

Helyesbítés: ha valamely adatod hibás, jelezd nekem!

Törlés: amennyiben az adatkezelésem alapja a hozzájárulásod, kérheted adataid törlését. 

Adatkezelés korlátozás: csak azon személyes adataidat kezelem, amelyek az egyes, itt foglalt célok teljesüléséhez elengedhetetlenül szükségesek.

Adathordozás: általam kezelt adataidat összegyűjtött, elektronikus formában kérheted annak érdekében, hogy azt más szolgáltatónak is átadhasd. 

Tiltakozás: tiltakozhatsz személyes adataid kezelésével szemben. 

Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jogok: mivel az ilyen adatkezelés kizárólag hozzájárulásodon alapulhat, jogod van ezt a fajta adatkezelési módot megtiltani. 

Visszavonás: adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulásod bármikor visszavonhatod, azonban érdemes figyelned arra, hogy ott, ahol az adatkezelés nem a hozzájárulásodon alapul, a visszavonással nem szűnik meg az adatkezelési tevékenység. 

Kérdés, észrevétel, panasz esetén ide fordulhatsz: 

Közvetlenül hozzánk: adatkezeles@szeretvealudni.hu 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz: www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu 

Készült Budapesten, 2023. szeptember 25. napján

Várólista feliratkozás